ÖHH Kurucular Kurulu’nun Basın Açıklaması


ca19/07/2013

Orta Asya devletleri arasındaki siyasî ilişkilerin keşmekeş haline gelmesine imkan verilmemelidir.

Son günlerde özellikle Özbekistan’daki diktatör rejim ve onun gizli servisinin kontrolündeki basın yayın organlarında tarihî, millî ve medenî cihetten Özbekistan’a komşu olan devletlerle sınır anlaşmazlıkları çıkarmaya yönelik makaleler ve bu makalelere cevaben komşu devletlerden de aynı mahiyette makaleler yayımlanıyor.

Bu ve benzeri sorumsuzca çıkışları sadece sınır bakımından komşu olmayıp belki tarihî, manevî ve medenî bakımdan da birbirleriyle kardeş olan halklarımız ve devletlerimiz arasında fitne çıkarmaya yönelik faaliyetler olarak görmek gerekiyor.

Özbekistan Halk Hareketi (ÖHH) Orta Asya’daki beş bağımsız devletin hak ve hukuklarına saygı çerçevesinde bu devletlerin karşılıklı menfaatlerine dayanan işbirliği ve saygıyı, halklarımızın ezelî kardeşliğini ve dostluğunu güçlendirecek siyasî ve kültürel adımlar atılması taraftarıdır.  

Özbekistan’daki mevcut siyasî rejim bölgedeki etkinliğini muhafaza etmek için yukarıda ifade edilen provokasyon ve şantajı planladığı halkımız ve uluslararası kamuoyu tarafından iyi bilinmektedir. Bu üslup Özbek halkının ve onun menfaatlerinin koruyucusu olan vatansever güçler  ve özellikle de Özbek muhalefeti tarafından kınanagelmektedir.

Biz bölgedeki komşu devletlerin aydınlarını ve terakkiperver güçlerini Özbek rejiminin bu ve benzeri provokasyonlarına kapılarak halklarımızın kardeşliğine zarar vermemeye çağırıyoruz.

ÖHH Kurucular Kurulu

19.07.2013

http://uzxalqharakati.com/archives/20274

 

Türkiye Türkçesine aktaran madali o’g’li

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: