Özbekistan Halk Hareketinin Basın Açıklaması – uzxalqharakati.com


20 Ağustos 2012 Pazartesi

Ölmekte olan rejimle işbirliği tehlikelidir

Son dönemde, jeopolitik gerekçeler sebebiyle -özellikle Afganistan sorunu kaynaklı- ABD ve Avrupa Birliğinin Özbekistan’a yönelik ilgisinin arttığına ve bu ilginin bazı somut uygulamalarla neticelendiğine tanık olmaktayız.

Özetle, Orta Asya’dan sorumlu ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Robert Blake’in   bölgemizde, hususen Özbekistan’da gerçekleştirdiği diplomatik görüşmeler, aynı şekilde ABD şirketlerinin Kerimov rejiminin köleleriyle milyarlarca dolarlık ekonomik anlaşmalar gündeme geldi.

Bununla ilgili olarak Özbekistan Halk Hareketi, dünya kamuoyunun dikkatini aşağıdaki noktalara yöneltmesi gerektiğini düşünmektedir:

1.Özbekistan’daki İslam Kerimov diktatörlüğü Orta Asya’daki istikrarsızlığın ana kaynağıdır. Bu rejimin ülkemizde ve bölgemizde yürütmekte olduğu insanlık dışı siyaset, hiç beklenmedik bir anda bütün bölgeyi patlama noktasına getirebilir ve bu da Batılı devletlerin halihazırdaki şartlarda bölgemizde mecburiyetlere ve geçici menfaatlere dayalı bütün girişimlerini boşa çıkarabilir.

2.Bizim bu uyarımız Kerimov rejiminin ölüm korkusuna dayanmaktadır. Çünkü bu rejim varlığını devam ettirebilmesi için gerekli olan bütün ahlakî, toplumsal ve ekonomik dayanakları tüketmiştir. Beklenen şey bu rejimin buna benzer diğer diktatöryal rejimler gibi kısa sürede “ölümü”dür.

3.Orta Asya’nın geleceği Rusya, Çin ve Batılı güçlerin buradaki çıkarlarıyla yakından alakalı olmakla birlikte bölge halklarının tarihî ve millî değerlerini, aynı şekilde bölgede hukuka dayalı ve sivil siyasî düzenler kurulacağını dikkate almadan atılan adımların bu çıkarlara olumsuz bir etkide bulunması ve hatta bu çıkar sahiplerinin bütün beklentilerini boşa çıkarması mümkündür.

4.Kendi halkına karşı zalimce tutum ve davranışlar sergileyegelen diktatör Kerimov rejimine mecburiyetten de olsa dost görünmenin, bu rejim yıkıldıktan sonra da bu izlenimin zihinlerde uzun süre saklanıp kalmasına neden olması ve bu rejimin yerine gelecek olan ilerlemeci yeni düzenin temsilcileriyle yakın gelecekte siyasî ve diğer ilişkilerin yeniden kurulmasına  olumsuz etkide bulunması mümkündür.

ÖHH, mevcut durumda bölgeyle ilgili bütün siyasî güçlerin kısa süreli planları değil; insan hak ve hukuklarını temel alan, insanî değerlere ve tarafların bu bağlamda bölge halkları ve devletlerinin menfaatlerini karşılayacak bir  işbirliğine dayalı, istikrarın devamlılığını sağlayacak siyasî programları gündeme getirmesi gerektiğini düşünmektedir.

Özbekistan Halk Hareketi

20 Ağustos 2012

 

Türkiye Türkçesine aktaran madali o’g’li

Kaynak: http://www.uzxalqharakati.com/archives/12747

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: