Muhammed Salih:’Mücadele de silah meşruiyet kazanmıştır – uzxalqharakati


20 yıldır sürgünde olan Özbekistan Halk Hareketi lideri ve aynı zamanda ERK Partisinin başkanı olan Muhammed Salih, İslam Kerimov’un Özbekistan’ı demir yumruk ile yönettiğini ama bunun böyle devam edemeyeceğini çok yakın zamanda ‘bu zalimin devrileceğini’ söyledi.

Sürgündeki Özbek lider Muhammed Salih , Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin davetlisi olarak Bursa’daydı…

Birlik Vakfı Bursa Şubesi’nin geleneksel  ’Cuma  Meclisi’ sohbet programının konuğu Muhammed Salih, Özbekistan Halk Hareketinin hürriyet ve özgürlük mücadelesini anlattı…

‘Arap Baharı Göstermiştir ki; Diktatörlerle mücadele de silah meşruiyet kazanmıştır”

Kalabalık bir dinleyici kitlesinin katıldığı programda, Muhammed Salih ; Kerimov’a karşı mücadelelerinin silahlı bir direnişe evrileceğini belirterek, referanslarının arap baharı olduğuna dikkat çekti.

Muhammed Salih; ”Biz bugün çıkıp Kerimov’a karşı silahlı mücadele vereceğiz dersek kimse bize ‘ siz militaristsiniz’ diyemez. Arap Baharı göstermiştir ki diktatörlerle mücadele de silah meşruiyet kazanmıştır. Önümüzdeki 1-2 ıl içerisinde başta Özbekistan olmak üzere tüm ortaasya’da büyük ve kapsamlı değişiklikler olacaktır. Kardeş Türkiye halkının ve devletinin haklı mücadelemizde yanımızda olmasını istiyoruz” dedi.

Zalim Kerimov Rejimini Değiştireceğiz

Salih devamla şunları  anlattı: ”Amacımız bugünkü mevcut rejimi değiştirmektir. Özbekistan Halk Hareketi’nin nihai amacı; Özbekistan’daki mevcut İslam Kerimov diktasını değiştirmek ve yerine adalet temeline dayalı özgür, hukuka uygun yeni bir sivil devlet düzeni kurmaktır. Bu mücadelemizde izleyeceğimiz yolun tıpkı Tunus ve Mısır’da olduğu gibi itaatsizlik eylemi olacağını ilan ettik. Özbek halkının zülüm düzenine direnmesini ve onu devirmesini sağlamak şeklinde bir yol izleyeceğiz.Şimdi yavaş yavaş eylemlerimizi oraya, Öbekistan içerisine taşımak istiyoruz. Bu, programlanmış bir eylem sürecidir. Eylemler, planlı bir şekilde devam edecektir.
İlla Hukuk Devleti Olacak

135 yıl Sovyet müstemlekesi olarak yaşadık. Böyle bir müstemlekeden çıkan halkın devlet hayalinin nasıl olacağını siz tasavvur edebilirsiniz. Bu devletin, adalet temeline kurulan devlet olması lazım. Ben “demokrasi” demiyorum, “hukuk devleti” diyorum. “Kanun devleti” de demiyorum. İlla “hukuk devleti” olacak.

Biz, bütün insan haklarına dayalı ve bütün beynelmilel hukuk ilkelerine dayalı, azad bir ülke görmek istiyoruz. Bu ülkede herkes kendi fikrini açıkça söyleyebilsin, fikir için, düşünce için ceza almasın, aynı zamanda milli ve dini değerler bu ülke tarafından korunsun, inançları için bugünkü gibi hapislerde yatmasın, işkence görmesin insanlar; dinini, mili değerlerini, bu konulardaki ihtiyaçlarını açıkça ve engellenmeden, cezalandırılma korkusu olmadan serbestçe yaşayabilsin. Bu haklar, anayasal düzeyde korunsun; ancak bunlar sadece kağıt üzerinde kalmasın, hayatta reel olarak kullanılabilsin. 

Sadece namaz kılması gerekçe gösterilerek gençler hapse atılıyor

Namaz kılan bir genç, Kerimov yönetimine göre terörist bir genç olarak telakki ediliyor. Şimdi yasaklıyor hatta. Taşkent’te 20 yaşın altındaki gençlerin camiye gitmesini yasaklıyor. 20-30 yaşlarda olanları da listeye yazıyorlar, isimlerini kaydediyorlar. Sonra sorguya çekiyorlar neden sen namaz kılıyorsun diye. 20 yaşa kadar camiye de bırakmıyorlar, namaz kılmasını da yasaklıyorlar.

Türkiye’den ve Türkiye halkından beklentilerimiz var

Türkiye halkından, her şeyden önce Özbekistan’daki durumu anlamasını istiyoruz. Ama maalesef  Türkiye halkı bizim problemlerimize pek aşina değil, bizim ahvalimizden haberdar değil.

Türk halkı bilmiyor bizim içinde bulunduğumuz zor şartları. Hem Hükümetin siyaseti böyle, daha çok içe dönük ve dış siyaseti de bizim bölgeye yönelik olmayan bir siyaset. Bizim bölge, Türkiye’nin dış siyasetinde merkezi Asya, Türkistan, Özbekistan, oraları ön planda değil. Halbuki eğer Türk Hükümeti Ortadoğu’ya gösterdiği hassasiyetin yüzde birini bizim ülkelere, hususen Özbekistan’a gösterseydi, oradaki durum çok daha başka olurdu. Hatta, belki bugünkü rejim orada olmazdı. Değişim çoktan olurdu. Ama Türk devleti, Türk siyasetçileri hep oradaki kardeşlerimize fazla müdahale etmeyelim, içişlerine karışmayalım, yeni bir ağabey diye bizden ürkmesinler diye oralardan uzak durdu. Aslında bu endişeler doğal, ancak öyle olmaması lazımdı. Türkiye daha müdahil olması lazımdı olaylara. Hassasiyetini onda da göstermesi lazımdı. “Halkının yanında olmayanla olmam” diyor Sayın Başbakan Tayyip Erdoğan, Esad’a nisbeten. Aynı sözü Kerimov’a da söylemesini istiyoruz biz. Halkının yanında olmayan Kerimov’a karşı da aynı sloganını duymak istiyoruz. Sadece Ortadoğu diktatörlerine karşı değil.

Muhammed Salih Kimdir ?

Muhammed Salih, 1949′da Harezm eyaletinde doğdu.

1988 yılının Kasım ayında üç arkadaşıyla birlikte o dönemin ilk muhalefet teşkilatı olan “Birlik Halk Hareketi”ni, 1990 Nisan’ında ise “ERK Demokratik Partisi”ni kurdu ve başına geçti. Aynı yıl Özbekistan Parlamentosu’na girdi. Partisi tarafından hazırlanan “Özbekistan’ın Müstakillik Deklarasyonu”nu parlamentoya sundu ve orada aynen kabul edildi. Bu büyük başarıydı. 1991′in Aralık ayında yapılan Cumhurbaşkanlık Seçimlerinde karşı adaydı. Resmi açıklamalara göre seçimden %12.7 oyla çıktı. Seçimlerden hemen sonra Partisine baskılar başladı. Parti gazeteleri yasaklandı. Bir süre gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldı. 1993 yılın ilkbaharında, Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın davetiyle Türkiye’ye geldi.

Belli bir süre Türkiye’de kaldıktan sonra, Norveç’e gitmek zorunda kaldı. 2002 yılının başlarında Çek Cumhuriyeti’ne yaptığı ziyaret sırasında tutuklandı ve daha sonra serbest bırakıldı. Şu anda, Sürgünde yaşamakta ve Özbekistan’ının Kerimov diktatöründen kurtulması için Özbekistan Halk Hareketi adıyla birleşen muhalefet hareketinin başkanlığını yapmaktadır.

kaynak

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: