Rus çarlarının başındaki şehadetler – e-tarix.uz


İran Büyükelçisi Said Gulamraz Meyğunî bize Astrahan şehrindeki Askerî  Müzede sergilenen Çar İvan Grozni’nin başlığındaki yazıyı okudu.  Diplomatın vurguladığına göre bu muhteşem başlığın kenarlarına nadir Arap lehçelerinden birinde “Allah Muhammed” diye yazılmış. Bu iki söz herkesin bildiği gibi “Allah birdir ve Muhammed O’nun kulu ve resulüdür.” kelime-i şehadetinin kısaltılmış hali olabilir.

Astrahan şehri IV.İvan’ınbaskıcı siyasetinin ardından Rusya devletinin sınırlarına 450 yıl önce dahil edilmişti. Adı geçen dünyaca ünlü tarihi eser Rusya’ya bu 450.yıl münasebetiyle düzenlenen program çerçevesinde  Stockholm silahhanesinden  özel olarak getirtilmiş. Başlık daha önce Moskova’da Kremlin silahhanesinde sergilenmişti.

Başlığın Stockholm silahhanesine nasıl gittiği hakkında bir dizi tahmin mevcut.  Bunlardan birinde başlık, Moskova’yı etkisi altına alan “1611-1612 karışıklık yılları”nda ele geçirilen diğer hazine parçalarıyla birlikte Kral Sigmund’un karargahı olan Varşova’ya gönderilmiş. Daha sonra ise yani 1655- yılında Polonya’yı mağlup eden İsveçliler başlığı ganimet olarak Varşova’dan İsveç’e götürmüş olabilirler. Başlık Stockholm silahhanesi envanterine 1663 yılında  girmiş.

Çar Mihail Feodoroviç’in başlığı

“… Başlık 1621 yılında Usta Nikita Devidov tarafından hazırlanmış. Devidov Askerî Müze tarihinde yer alan en hünerli ustalardan biri olup silahhanede yaklaşık 40 yıl çalışmış ve XVII. yüzyılın 60’lı yıllarında vefat etmiş. O, adı geçen başlığı Mihail Feodoroviç için özel olarak değişik törenlerde giyilecek bir başlık olarak yapmış. Biz işte bu başlığın tarihini dikkatli bir şekilde incelediğimizde onun üstüne haç yerleştirildiğini gördük. Başka bir ifadeyle bu sıradan bir başlık değil belki Rus çarlarının savaş tacıdır…

Çar Aleksey Mihailoviç ise babasının başlığını giyiyordu ve ona özel bir başlık yapılmamıştı. Gerçekten de bu başlık o kadar güzel ve iyi yapılmış bir başlık ki XIX. yüzyılda onun ilk sahibinin Aleksandr Nevski olduğu hakkında efsaneler ortaya çıkmış. Adı geçen başlık Rusya’nın XIX. yüzyıl ortalarında kullanılan resmi forsuna eklenmiş. Eğer Aleksandr Nevski adlı nişana dikkatlice bakılırsa resimde Rus çarının ve azizinin başında bu başlığın olduğu görülür.

Başlığa Kur’an’ın 61.suresi 13.ayetinin bir kısmı yazılmış: ” Allah’tan bir yardım ve yakın bir fetih (Mekke’nin fethi). (Ey Muhammed!) Mü’minleri müjdele!”

Feodor İvanoviç Mstislavski (XVI.yy – 1622) – Mstislav hanedanının son Gediminoviç çarı, Duma aristokrasisinin önde gelenlerinden biri, asilzade (1576), kumandan İvan Feodoroviç Mstislavski’nin oğlu.

Çar Feodor İvanoviç Mstislavski’nin Arap yazısı bulunan başlığı:

Türkiye Türkçesine aktaran abdülkadir öğüt

http://e-tarix.uz/maqolalar/495-maqola.html

İlave (akt.) :

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: