Temel Açıklamalar (Direktifler) – uzxalqharakati.com


ÖZBEKİSTAN HALK HAREKETİ teşkilatlarının kurulması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında

TEMEL AÇIKLAMALAR

Özbekistan Halk Hareketi’nin Merkezi, Bölgesel ve Yerel teşkilatlarındaki bütün faaliyetler Hareket Tüzük ve Programına kesinlikle uygun bir şekilde yürütülür.

Hareketin yerel teşkilatlarının kurulması meselesi en temel meselelerden biridir. Bu nedenle işbu Açıklamalar  ilk olarak Hareket teşkilatlarının ne şekilde oluşturulacağı ve faaliyetlerini nasıl gerçekleştireceği hakkındadır.

Özbekistan Cumhuriyeti Anayasasından alıntı;

34.madde. Özbekistan Cumhuriyeti vatandaşları kasaba birliklerine, siyasi partilere ve diğer sivil toplum örgütlerine katılma, toplumsal hareketlere iştirak etme hakkına sahiptir.

Mezkur maddede belirtildiği üzre Özbekistan Cumhuriyetinin her bir vatandaşı toplumsal hareketlere katılma hakkına sahiptir. Fakat biz diğer bir çok hak arasında işte bu hakkımızdan mahrum edilmişiz.

Her bir vatandaşımız bilsin ki bizim gerçekleştirdiğimiz işler Özbekistan’ın iç ve aynı zamanda uluslararası kanunlara da aykırı değildir. Bizim kanunlara uygun faaliyetlerde bulunduğumuzu unutmayın!

Hareket’in teşkilatlarının kurulması hakkında

Özbekistan Halk Hareketi’nin asıl gücü, onun farklı yerlerdeki teşkilatlarıdır. Yani Hareket’in zemini halkın içinden çıkan, öz vatan ve halkının ÖZGÜRLÜK ve KURTULUŞ’u için büyük mücadeleye canıgönülden girişmeye hazır olan insanlardan oluşan temel birimleridir.

Böyle vatansever, halkperver, hürriyete aç insanlar her yerde var. Mesele (Bölge teşkilatı çalışanlarının görevi) sadece bu insanları bulabilmek onlarla ilk görüşmeleri gerçekleştirmek ve bu görüşmeler sırasında onlara Özbekistan Halk Hareketi hakkında kısa, doyurucu ve net bilgiler vermekten ibarettir.

Hareketin teşkilatları üç kişinin yönetimindedir.

1.Teşkilat Başkanı.

2.İdari işlerden sorumlu başkan yardımcısı

3.Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı

TEŞKİLAT BAŞKANININ GÖREVLERİ

1.Sorumlu olduğu ilçe ya da il teşkilatını yönetmek.

2.İlçe teşkilatlarının başkanları İl teşkilatı başkanına doğrudan bağlıdır. İl teşkilatlarının başkanları Merkez Yönetimine bağlıdır.

3.Hareketin her bir üyesinin isimlerini ve telefon numaralarıyla e-posta adreslerini üye defterine yazar.

4.Hareket üyelerine dağıtılmak üzere verilen broşürler ve diğer nesnelerin dağıtılması işini yardımcılarıyla birlikte planlar.

5.Teşkilat başkanları üyelerin güvenliğinden sorumludur. Ve onların faaliyetlerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlar.

TEŞKİLAT BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREVLERİ

1. İdari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Harekete yeni üyeler kazandırır. Ve her bir üyenin onların tanıdığı güvenilir kişilerden olmasına nezaret eder.

2. Onlara Hareket programı ve amaçlarını tanıtır.  Ve onlara protesto gösterilerinin Özbekistan Cumhuriyeti anayasasına aykırı olmadığını anlatır. Onların hukuk alanındaki bilgilerini geliştirir.

3. Teşkilat çalışmalarını tüzüğe uygun olarak yürütür.

4. Mali işlerden sorumlu başkan yardımcısı üyelerden (Rusya ve Özbekistan teşkilatları için) yıllık 10 Dolar aidat alır. (Avrupa ve ABD teşkilatları için yıllık 25 Dolar))

5. Toplanan aidatların o teşkilatın faaliyetlerinin yürütülmesinde başkanın direktifleri doğrultusunda harcanmasına nezaret eder.

6. Yılda bir kez, toplanan aidatın % 20’sini Merkez Yürütme Kurulunun tasarrufuna aktarır.

Harekete kendi grubu aracılığıyla ya da bağımsız olarak katılan üyelerin kaynaşmasını sağlamak, Hareket Tüzük ve Programında belirlenen amaçlar doğrultusunda verimli bir şekilde çalışmalar yürütmelerini sağlamak, Hareket’in bütün üyelerini onların hangi yolla Hareket’e üye olduklarına bakmaksızın YEREL ve MERKEZÎ  teşkilatların çatısı altında birleştirmesi gerekir.

Bunun için ilk olarak o ülkede yaşayan bütün üyelerin listesini oluşturarak bir meclis toplamaları ve bu mecliste Hareket’in yerel teşkilatının kurulduğunu onaylamaları gerekmektedir. (Özbekistan, Rusya ve Kazakistan teşkilatları güvenlik gerekçesiyle gizli şekilde faaliyetlerini yürüteceklerdir.)

Merkezi yönetimi Kurucular Meclisi oluşturur,  bölgelerdeki ikinci kademe yönetim de Bölgesel Meclis’tir. Mesela Özbekistan Halk Hareketinin İsveç Bölge Meclisi, Kazakistan Bölge Meclisi, ABD Bölge Meclisi, Rusya Bölge Meclisi, Türkiye Bölge Meclisi vb.

Hareket’in Bölge Meclisi ve onun başkanının sırası geldiğinde Hareket’in o ülke topraklarındaki teşkilatlarını kurması gerekir.

Bu çalışma da hemen hemen ikinci kademedeki gibi gerçekleştirilecektir fakat yerel teşkilatların kurulması işinin sorumluluğu Bölgesel Meclis ve onun başkanındadır.

Bu şekilde Hareketin Yerel Meclisleri kurulacak ve bu meclisler kendi içlerinden bir kişiyi başkan ve bir kişiyi de sekreter olarak seçecekler. Örneğin Özbekistan Halk Hareketi Kazakistan Bölge Meclisinin Almaata şehri yerel teşkilatı, ÖHH ABD Bölge Meclisinin Boise şehri yerel teşkilatı vb.

Bölgesel ve yerel teşkilatların çalışmalarını yürütmesi

ÖHH’nin Bölge Meclisleri ve Yerel Teşkilatları faaliyetlerini Hareket’in Tüzük ve Programına uygun olarak ve de Hareket’in Yönetim Merkezinin yayımladığı son belgeler, açıklama ve direktifler doğrultusunda yürütür. Burada dikkat edilmesi gereken temel noktalar:

A) Üyelik aidatlarının zamanında toplanmasına dikkat etmek. Merkezi Yönetimin kabul ettiği son karara dayanarak 16-18 yaş aralığındaki üyeler yıllık 10 Dolar, 18-65 yaş arası üyeler yıllık 25 Dolar ve 65 yaşın üzerindeki üyeler yıllık 10 Dolar aidat yatırır. Aidatı yatırmayı istemeyen kişiler otomatik olarak Hareket saflarından çıkmış kabul edilir. Yatırılan aidat iade edilmez.

B) Yönetim merkezinin onayladığı andan başlayarak üye kartları, semboller, bayraklar ve amblemler dağıtılır. Bunların kullanılması Hareket yönetiminin belirdiği düzen ve kurallar çerçevesinde gerçekleştirilir. Keyfi olarak türlü sembolleri Hareket adına çıkarma ve onun reklamını yapma ve genel olarak Hareket’in ismi ve sembollerinden şahsi ya da başka amaçlarla faydalanmaya izin verilmeyecektir. Hareket’in sembol, logo ve faaliyetlerine ait her bir ciddi girişim ilk olarak Hareket’in yerel teşkilat yönetimi, sonra Bölge Meclis yönetimi ve en sonunda da Merkez Yürütme Kuruluyla anlaşmaya varılması durumunda uygulanmalıdır.

5. Hareket üyelerinin hak ve sorumlulukları

Özbekistan Halk Hareketi üyeleri aşağıdaki haklara sahiptir:

– Hareket’e üye olma ve üyelikten kendi arzusuyla ayrılma

– Hareket’in yönetimine seçme ve seçilme

– Hareket üyesi olarak hareket adına çalışmaları yürütmek (Tüzük, program, yönerge ve direktifler doğrultusunda)

– Hareketin olağanüstü kurultayını (Merkezî ya da yerel) toplamak için teşebbüs grubu oluşturmak

– Hareketin temel amaçları doğrultusunda çalışmalara etkin olarak katılmak, Özbekistan’da demokratik ve insanî değerlere dayanan açık, özgür, hukuka dayalı ve sivil bir toplum kurma çalışmalarında bilgisini günden güne artırmak ve  bu çalışmaları gerçekleştirmede elinden gelen bütün işleri kararlılıkla uygulamak ve uygulamaya devam etmek.

– Harekete yeni üyeler kazandırma çalışmalarına da etkin olarak katılmak, vatandaşlara onların anayasal hak ve hukuklarını öğrenmede yardımcı olmak, Hareket’in faaliyetlerini tanıtmak ve yaşamında kararlılıkla ve medenî bir şekilde özlük haklarını iyileştirmek, diğer insanların yaşamlarına ve kaderine kayıtsız kalmamak ve her zaman insanlara karşı iyilik, değer verme, kişisel saygı ve insan sevgisiyle muamelede olmaları gerekir.

ÖZBEKİSTAN HALK HAREKETİ

 

Türkiye Türkçesine aktaran abdülkadir öğüt

http://uzxalqharakati.com/?page_id=311

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: