Archive for June 10th, 2011

10/06/2011

Turkiston tafakkuri – uz.adabiyot.uznet.biz

June 9, 2011

Abdukarim Bahriddin

Dunyo nadur? U qaydan, qachon boshlangan? Qachon tugaydi? Olis yulduzlarning ortida nima bor?.. Inson borliqni onglaguncha yo‘qlikka evrilar… Biroq onglamoq safarini qo‘ymas.

Ajdodlarimiz ham olamni bilmoqqa ko‘p uringanlar. Xalq bayotidagi bu og‘riqli, oniy umr nadomatiga yo‘g‘rilgan satrlar ham bunga misoldir:

Suv kelar… oqar ketar,

Tog‘-toshni yiqar ketar,

Dunyo bir derazadir —

Har kelgan boqar ketar…

Odam olam ko‘rkiga termulib, suvlaridan ho‘plab, nurlarida isinib shoshib o‘tib ketar ekan, uning uzundir-qisqadir yo‘li bor, yo‘ldoshlari bor, maslagi va maslakdoshlari bor, millati va millatdoshlari bor. Yo‘lni ham ajdodlarimiz ko‘p o‘ylaganlar:

read more »