Şair’e Özbekistan Hakkında Bediha: Zalim Han’lardan Turkuaz Kubbeli Ulu Türkistan’a


1

Şiir bizden alındı.

Terk etti bizi şiir. Şairleri burulan bir ülkenin ayrıksı çemenzarında tüneyip bekleşen baykuşlarız, sadece azap ayetlerince işaret olunabilen bir topluluğuz şu halihazırda.

Şiirin terk etmediği ve şiiri terk etmeyen bir halkın yaşadığı ülke Özbekistan.

Sıradan insanların, meslek erbabının heceyle atışabildiği, aruzla gazeller bitebildiği, Türkçenin halaskârı Nevâi’ye tahmisler yazabildiği Köhne Türkistan.

Ayniyle Türkistan.

Çar Rusya’sı atayurdu iki sömürge valiliğine böler önce. Kuzeyde bugünkü Kazakistan’ı içeren “Bozkır Genel Valiliği” ve güneyde Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kırgızistan’ı kapsayan “Türkistan Genel Valiliği”. Sonra Stalin gelir. Boylardan millet, ağızlardan edebî diller yaratır Nazım’ı da yarattığı elleriyle; Çar’ın papazı İlminski’nin ruhunu şad eder, kahpe Batı’nın kalın kafalı jandarmasından beklenmeyecek bir performans sergiler müslüman coğrafyamızda. Sakız eder en korkulu rüyalarını onların da “-istan”lar diye istihza sayıklayan ağızlarına.

Sınırları, milyonların kanıyla yunmuş Stalin’ce çizilen büyük bir keder atlasıdır baktığımız.

Türkistan’a Abdullah Kadiri’nin ifadesiyle “tarihinin en kara günleri”ni yaşatan zalim hanlardan kızıl ejderhanın insafına kalan oradan da modern hanların –komünist artığı, dikta aşığı, mafyöz, halklarının kanlarıyla beslenen “president”lerin ve onların hempalarının, nevrotik aile efradının- doymak nedir bilmez iştahalarına meze olan; sabrı mihnetinden, mihneti minnetinden büyük bir kahır yumağı.

Dünya bu kahır yumağından bihaber değil; ondan bihaber, onda biperva, ona bigane olan bu yumağın ipeğinden örülme kaftanlar giyen, hil’atler kuşanan bizleriz.

Tarih kırıldı.

Özbekistan düşse Türkistan düşecek, Türkistan düşse Cihan düşecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: