ÖHH – HEPİMİZİNDİR


1 Haziran 2011

BİZ – tarihi ilim ve ma’rifetin, medeniyet ve terakkinin beşiği sayılan dünyanın en önde gelen milletlerinden olan Özbekistan halkının temsilcileriyiz.

BİZ – halkımızın geleceğinin, onun tarihinin parlak dönemlerinde olduğu gibi imana, ilim ve ma’rifete, hukuk ve adalete dayanmasını istiyoruz.

BİZ- dini, etnik kökeni, toplumsal statüsünden kat’i nazar hukuk ve adaletin, bağımsızlık ve özgür düşüncenin, seçme ve seçilme hakkının, insan onuru ve şerefinin hepimiz için aynı şekilde geçerli olmasını istiyoruz.

BİZ – halkımıznın bugününü geçiş ve kalkınma dönemi diye değerlendiriyoruz. Komünizmin zulmünden sonra onun mirasçısı olan ve Devlet Başkanı İslam Kerimov tarafından kurulan mahalli diktatörlüğün ömrünü tamamlamanın arefesinde durduğunu düşünüyoruz. Özbekistan halkının hayatında YENİ BİR DÖNEM’in  başlama vakti geldi.

BİZ – YENİ DÖNEM’in reform ve adalete dayalı olarak kan dökülmeden ve hiçbir şekilde baskı ve şiddete yol açılmadan gerçekleşmesini istiyoruz. Çünkü BİZ haksız yere bir insanın öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesiyle birdir, diye biliyoruz.  Adalet temelinde bir insanın hayatını korumayı ise bütün insanlığı  korumak olarak biliyoruz.

BİZ – HAKK’ı esas,  halkımızı onun kurucusu ve kendimizi ise önce HAKK’ın sonra halkımızın memurları olarak görüyoruz.

BİZ – faaliyetlerimizde halkımızın bütün temsilcilerinin dini, milli ve insani değerlerinin müspet yönlerine yer veriyoruz.  Amacımız işte bu değerlere dayanarak saflarımızda yer alan farklı dünya görüşlerine sahip farklı insanlara aynı özgürlük, hukuk ve adaleti sağlayacak sivil toplumu kurmaktan ibarettir.

BİZ – halkımızı oluşturan farklı etnik ve dini grupların temsilcileriyiz. Saflarımızda müslümanlar da, müslüman olmayanlar da, demokratik ve liberal düşünce sahipleri de var.

Bugün biz Özbekistan’daki rejimin “ZULM”üne karşı el ele vererek “ADALET” halkasını kurduk.

BİZ yakın gelecekte işte bu “ADALET” bayrağının vatanımızda dalgalanmaya başlayacağına inanıyoruz. Bu bayrak altında birbirimizle yardımlaşmaya, birbirimize eşit haklar tanımaya ve en önemlisi toplumda “ZULM”ün yeniden ortaya çıkmaması için saflarımızı bozmayacağımıza söz veriyoruz.

ÖZBEKİSTAN HALK HAREKETi’NDE BİRLEŞELİM !

Türkiye Türkçesine aktaran abdülkadir öğüt

http://uzxalqharakati.com/?p=184

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: