ÖZBEKİSTAN’DA “ARAL HAVZASINDA TARIM SİSTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ PROGRAMI” BAŞLIYOR – TİKA


15.06.2010

Aral Gölü’nün kuruması nedeniyle dünyanın en büyük çevresel felaketlerinden birini yaşayan Aral Havzası’nın Özbekistan’daki bölümü olan Karakalpakistan’da yaşanan sorunların çözümüne katkıda bulunmak amacıyla Başkanlığımızca hazırlanan “Aral Havzasında Tarım Sistemlerinin Geliştirilmesi Programı” başlıyor. Toplam altı projeden oluşan ve 2014 yılına kadar sürecek olan program ile yaşanan çevresel felaketin bölge ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve modern teknikler kullanılarak tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanıyor.

1960’lı yıllardan bu yana Aral Gölü’nü besleyen Amuderya ve Sırderya nehirlerinin sulama amaçlı kullanılması nedeniyle gölün neredeyse tamamı kurumuş ve bu nedenle bölgenin önemli geçim kaynaklarından biri olan balıkçılık bitmişti. Göl yatağının kuruyan kesimlerinde biriken tuzun rüzgar yoluyla bölgenin tümüne yayılması ve geleneksel yöntemlerle aşırı sulama yapılmasıyla da tarım topraklarının verimi düşmüştü. Başkanlığımızca uygulanması planlanan program ile, damla sulama ve tünel seracılık gibi modern tarım tekniklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması, teknik altyapıların geliştirilmesi ve çiftçi örgütlerinin desteklenmesi yoluyla Karakalpakistan’da tarımsal kaynakların daha verimli kullanılmasına, böylece çiftçi gelirlerinin artırılarak bölgedeki şiddetli yoksulluğun azaltılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.

Program kapsamında ilk olarak, Başkanlığımız ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uzmanlarından oluşan heyet, Özbekistan’a çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette, Özbekistan Tarım ve Su Kaynakları Bakanı Zafar Ruziev başta olmak üzere bakanlık yetkilileri ile görüşüldü ve hazırlanan programa son hali verilerek 2010 yılı içerisinde uygulamaya başlanmasına karar verildi.

http://www.tika.gov.tr/TR/Icerik_Detay.asp?Icerik=1417

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: