Zahiriddin Muhammad Bobur – Gazal


So‘rma holimniki bo‘ldum burnog‘idin zorroq,

Jism jondin zoru jonim jismdin afgorroq.

 Banda taqrir aylay olmon band-bandim dardini,

Yuz temur band o‘lsa ondin bu erur dushvorroq.

Mastu bexudliq bila umrungni o‘tkarding, darig‘,

Ey ko‘ngul, mundin beri bo‘l bir nima hushyorroq.

G‘aflat uyqusidin uyg‘on, gar tilar bo‘lsang murod,

Kim yetar maqsadg‘a har kim, bo‘lsa ul bedorroq.

O‘lgali yettim, mening jonim g‘amin ye, ey rafiq,

Dahr aro chun yo‘q kishi sendin manga g‘amxorroq.

Kelmas o‘xshar zaxmating islohg‘a, Bobir, magar

Har davokim qildilar bo‘ldung dag‘i bemorroq.

Zahiriddin Muhammad Bobur

One Comment to “Zahiriddin Muhammad Bobur – Gazal”

  1. do you have bobur’s gazals translated into english

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: