O’zbekcha Maqollar I (Özbekçe Atasözleri I)


 Bu qismda o’zbekcha maqollarni joylashtirishga harakat qilamiz.

 1. Aqlni beaqldan o`rgan.
 2. Aqlning o`lchovi – idrok.
 3. Avval o‘yla, keyin so‘yla.
 4. Ayrilganni ayiq er, bo`linganni bo`ri er.
 5. Aytar so`zni ayt, aytmas so`zdan qayt.
 6. Aytilgan so‘z, otilgan o‘q.
 7. Betga aytganning zahri yo‘q.
 8. Bilagi zo`r birni yiqitadi, bilimi zo`r – mingni.
 9. Bilmagan ishga urinma, urinib tuzoqqa ilinma.
 10. Bir kattaning gapiga kir, bir kichikning.
 11. Bir kishi hamma uchun, hamma bir kishi uchun.
 12. Bir ko`rgan bilish, ikki ko`rgan tanish.
 13. Birlashgan daryo bo`lar, tarqalgan irmoq bo`lar.
 14. Bo‘zchi belboqqa yolchimas, kulol mo‘ndiga.
 15. Bolani yoshdan asra, niholni boshdan asra.
 16. Bor borini eydi, uyatsiz orini eydi.
 17. Bor so`ylaydi, yo`q o`ylaydi.
 18. Boshliq bo`lish oson, boshlamoq qiyin.
 19. Botir topsa, barcha er, baxil topsa, bosib er.
 20. Botirdan yaxshi ish qolar, donodan – yaxshi so`z.
 21. Bugungi ishni ertaga qo`yma.
 22. Dilda bo‘lsa, tilga kelar.
 23. Dili bo‘shning tili bo‘sh.
 24. Dili pokning ishi pok.
 25. Dili qing`irning tili qing`ir.
 26. Do`sting bilan sirdosh bo`l.
 27. Egri tayoqning butog‘i burunni yirtar.
 28. El og`ziga elak tutib bo`lmaydi.
 29. Ertaning buguni bor, bugunning ertasi bor.
 30. Etti o`lchab, bir kes.
 31. G‘at etgan karnaychi, baloga qolgan surnaychi.
 32. Gapni gapir uqqanga, jonni jonga suqqanga.
 33. Gapni oz so`zla, ishni ko`p ko`zla.
 34. Gul tufayli tikan suv ichar.
 35. Guruchning kurmagi bor, yomonning to`g`mog`i bor.
 36. Haqiqiy do`stlik suvdek zilol, qalbaki do`stlik – tuz qo`shilgan asal.
 37. Har bir qiyinchilikdan so`ng bir rohat bor.
 38. Igna bilan quduq qazib bo`lmas.
 39. Ikkovga birov botolmas, otliqqa yayov etolmas.
 40. Ilm ko`pga etkazar, hunar esa ko`kka.
 41. Ilmu hunar erga emas, elga.
 42. Ishlagan xor bo`lmas.
 43. Ishlamay egan og‘rimay o‘lar.
 44. Kattaga xizmatda bo`l, kichikka izzatda bo`l.
 45. Kemaga tushganning joni bir.
 46. Kiygan to`ning eskiydi – kiydirganing eskimas.
 47. Ko`kka boqma, ko`pga boq.
 48. Ko`p gap quloqqa yoqmas.
 49. Ko`p so`zning ozi yaxshi, oz so`zning o`zi yaxshi.
 50. Ko`p yurgan ko`p ko`rar, ko`p o`qigan ko`p uqar.
 51. Ko`p yurgandan so`rama, ko`p ko`rgandan so`ra.
 52. Ko`pni bilgan oz so`zlar, oz bo`lsa ham soz so`zlar.
 53. Ko‘pni yomonlagan ko‘muvsiz qolar.
 54. Kumush so`zingni chaqaga mayda qilma.
 55. Manmanlik qilib netarsan, obro‘yingdan ketarsan.
 56. Mehnat – hurmatning toji.
 57. Mehnat qilmagan rohat ko`rmas.
 58. Mehnatdan do`st ortar.
 59. Nomarddan yordam so`rama, yuzingga soladi.
 60. Nomardga ishi tushmagan mardning qadrini bilmas.
 61. Non emoqchi bo`lsang, o`tin tashishdan erinma.
 62. O`qiganning tili ko`p uzun bo`ladi.
 63. O`qish – ulg`ayish.
 64. O`qishning erta-kechi bo`lmas.
 65. O`ttizida er atangan, qirqida Sher atanar.
 66. O‘zi to‘g‘rining so‘zi to‘g‘ri.
 67. Odamni po`stin emas, ish qizdiradi.
 68. Oilada hamjihatlik bo`lmasa, uni baxt tashlab ketar.
 69. Oltin o`tda bilinadi, odam mehnatda.
 70. Oltovlon ola bo`lsa og`zidagin oldirar, to`rtovlon tugal bo`lsa tepadagin endirar.
 71. Onayu bola – gulu lola.
 72. Oy tunda kerak, aql kunda kerak.
 73. Piyozning po`sti ko`p, yomonning do`sti ko`p.
 74. Qadrlasang, qadring oshar, qadrsizdan hamma qochar.
 75. Qaring bor – barang bor.
 76. Qimirlagan qir oshar.
 77. Qiyshiq o`tirsang ham, to`g`ri gapir.
 78. Qizi borning nozi bor.
 79. Qo`rqoqning ko`zi katta, axmoqning so`zi katta.
 80. Qor yog`di – don yog`di.
 81. Rostga zavol yo‘q.
 82. Salobatli bo`lma, sabotli bo`l.
 83. So`zimiz, va’damiz, ahdimiz bitta, do`stlikda yaratgan baxtimiz bitta.
 84. Suzning ko`rki-maqol.
 85. Tekin boylik axtarguncha, o`zingga bop hunar top.
 86. Tekinning minnati ko`p, mehnatning ziynati ko`p.
 87. Tilni bilish – dilni bilish.
 88. Toma-toma ko`l bo`lur, hech tommasa cho`l bo`lur.
 89. Tulkining tavbasidan qo`rq, mug`ambirning – yig`isidan.
 90. Uyda rohati yo`qning ko`chada farog`ati yo`q.
 91. Uying tor bo`lsa ham, ko`ngling keng bo`lsin.
 92. Vaqting ketdi – baxting ketdi.
 93. Yangi libos – oroyish, yaxshi yo`ldosh – osoyish.
 94. Yaxshi so‘z, jon ozig‘i, yomon so‘z, bosh qozig‘i.
 95. Yaxshi yaxshining qadriga etar.
 96. Yaxshining so`zi qaymoq, yomonning so`zi to`qmoq.
 97. Yo`lni bilgan qoqilmaydi.
 98. Yomondan qoch, yaxshiga quloch och.
 99. Yomonga bosh bo`lguncha, yaxshiga yo`ldosh bo`l.

100.  Yoshi ulug`ni ulug`lasa, baxt topar.

101.  Yoshligingda  odat qilsang, qariguncha ko`nikasan, qariganingda odat qilsang, ko`nikkuncha ko`milasan.

102.  Yoshning hurmati – qarz, qarining hurmati – farz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: