"Ketdi masjid u hilollar, keldi qonli xochlar" DH


HANYA(Hania)HUNKOR MASJIDI – Crete Oroli/Yunoniston

HANYA(Hania)HUNKOR MASJIDI – Crete Oroli/Yunoniston

Tirhala (Trikala- Yunoniston) Usmon Shoh Masjidi
16-asrda maktab, madrasa va imoratxonasi bilan barpo etilgan kulliya… Boyqushlaring qani? 😦Kavala (Yunoniston) Ibrohim Pashsha Jomei

Manba

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: